Podmínky adopce

Každý budoucí majitel nám podepíše SMLOUVU O PŘEVZETÍ ZVÍŘETE DO PÉČE, kde uvede celé jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, místo pobytu adoptovaného zvířete, číslo OP, datum narození, telefon/e-mail a uhradí ADOPČNÍ POPLATEK.

Závazky nového opatrovatele:

1. Kastrace zvířete (pokud již nebyla provedena) včetně doložení potvrzení o kastraci
2. Zajištění pravidelného odčervování, očkování a pravidelné veterinární péče
3. Zamezení strádání či týrání zvířete
4. Zajištění bezpečnosti zvířete (např. bezpečnostní sítě v oknech, voliéra)
5. Po převzetí zvířete do péče zůstává opatrovatel s naším spolkem v kontaktu
6. Týden po převzetí nás informuje o chování a stavu zvířete (včetně fotografie zvířete)
7. Vrácení zvířete spolku, pokud by nebylo v jeho silách se o něj nadále starat
8. Zákaz předání zvířete třetí osobě bez svolení spolku

Adopční poplatek:

Každé kotě je naočkované trojkombinací tzv. kočičích nemocí: proti herpesviróze, kaliciviróze a panleukopenii. Každé je minimálně 2x ošetřeno proti endo- a ektoparazitům. Cena cca 1000,-Kč. Výše adopčního poplatku 200,-Kč.

Každá dospělá kočka je naočkovaná, vykastrovaná, testovaná na FeLV a FIV a ošetřená proti endo- a ektoparazitům. Cena cca 2000,-Kč. Výše adopčního poplatku 500,-Kč.

 

Protože nám jde o to, aby kotě/kočka v adoptivním domově nestrádala, konzultujeme při předání zvířete způsob jeho krmení. V žádném případě neakceptujeme krmení pouze granulemi a už vůbec ne těmi nejobyčejnějšími a nejlacinějšími ze supermarketů. Kočka je masožravec! 

Prosíme všechny případné zájemce o zvíře, aby zvážili své finanční a časové možnosti. Při vybírání zvířete dejte na naše rady, každé zvíře má svou povahu a nehodí se ke každému.