Našli domov

29.6. 2017

si přijeli noví majitelé pro Andulku a odvezli si ji do nového domova.