Našli domov

Shakira

Rihanna

13.11. 2017

se usmálo štěstí na sestřičky Rihannu i Shakiru. Odjely společně do nového domova ve Zlíně. Miláčci, přejeme vám, aby se vám v novém domově líbilo.